Erhverv

Sønderborg værtsby for verdens vigtigste konference for energieffektivisering

I 2022 slår Det Internationale Energiagentur (IEA) for syvende gang dørene op til international konference om energieffektivisering – og denne gang bliver det i Sønderborg, der arbejder for at blive klimaneutral før 2030.

For at sikre en effektiv grøn omstilling skal Danmark – og resten af verden – blive bedre til at bruge energien effektivt. Det kan f.eks. være ved mere effektiv opvarmning og nedkøling af bygninger eller brug af overskudsvarme f.eks. i supermarkeder. Energieffektivisering er et overset værktøj i den grønne værktøjskasse, men effekten er stor både for vores indeklima, bundlinjen – og klimaet.

Konferencen giver et vigtigt udstillingsvindue for de teknologier, som skal hjælpe med at bringe verdens CO2-udledninger ned.

”Danmark er førende til at udvikle energieffektive løsninger. I Sønderborg får dansk erhvervsliv næste år mulighed for at vise verdens grønne løsninger frem, der kan inspirere store udledere til at nedbringe deres drivhusgasser. Vi har i Danmark et erhvervsliv, som allerede nu er langt med at udvikle de teknologier, vi skal bruge for at komme i mål med reduktionerne. Hvis vi for alvor skal rykke noget i forhold til klimaforandringerne på globalt plan, så er det afgørende, at vi eksporterer vores innovative danske løsninger,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Bedre udnyttelse af energien kan både øge forsyningssikkerheden og reducere behovet for at udbygge ny, grøn energiinfrastruktur. Det Internationale Energiagentur IEA vurderer, at energieffektiviseringer skal bidrage med ca. 40 pct. af de nødvendige CO2-reduktioner, hvis FN’s klimamål skal nås på verdensplan.

Adm. direktør i Det Internationale Energiagentur Fatih Birol udtaler i den forbindelse:

”Vejen til klimaneutralitet begynder med at styrke initiativer for energieffektivisering rundtom i verden, da det er afgørende for at nå vores energi- og klimamål. Der er ikke tid til at vente. Vi skal handle nu, og mange af løsningerne er allerede kendte. Men beslutningstagerne er nødt til at gøre en fælles indsats for at udnytte de eksisterende politikker til fulde og skubbe på for nye politikker, som skal drive digitale teknologier og andre vigtige løsninger frem. Derfor glæder det mig, at Danmark er vært for vores næste energieffektiviseringskonference i Sønderborg for at sikre, at vi holder energieffektivisering øverst på den globale, politiske dagsorden”.

Energieffektivisering i verdensklasse

At energieffektiviseringer spiller en afgørende rolle for at nå i mål med den grønne omstilling, har Sønderborg anderkendt. Med visionen ’Project Zero’ arbejder byen målrettet mod at reducere sin egen CO2-udledning til nul i 2029 og samtidig skaber lokal jobvækst og nye grønne kompetencer.

”Med Sønderborg som værtsby får danske virksomheder et oplagt udstillingsvindue til at vise verden de førsteklasses teknologier, der skal bruges til at bekæmpe klimaforandringerne og reducere udledningen af drivhusgasser. Siden oliekriserne i 1970’erne har energieffektiviseringer været en vigtig del af dansk industris DNA. Vi har skabt en hel industri, der er i dag er en verdensførende og helt afgørende del af den globale grønne udvikling,” siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, Dansk Industri.

Administrerende direktør i Danfoss Kim Fausing:

”Energieffektivitet er afgørende for den grønne omstilling, og dansk erhvervsliv står klar med rigtig mange af løsningerne. Nu skal vi have sat fart på implementeringen, og det håber og tror jeg på, at mødet vil bidrage til. Jeg er meget stolt af, at Danfoss er medarrangør af konferencen, og vi ser frem til at vise det konkrete potentiale i energieffektivitet frem. F.eks. vil vores 250.000 m2 produktion og kontor på Als allerede næste år være CO2-neutralt. Det har vi gjort ved at sætte energieffektivitet først.”

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S) udtaler:

”Sønderborg Kommune har store ambitioner på klimaets og miljøets vegne. Vores målrettede indsats for at blive CO2-neutrale i 2029 har allerede skabt flotte resultater, og vi har reduceret udledningen med 52 procent i Sønderborgområdet. Jeg er stolt af, at vi nu kan være med til at vise nogle af vores løsninger på morgendagens klima- og miljøudfordringer som værtsby for Det Internationale Energiagenturs årlige internationale konference om energieffektivisering.”

Regionsrådsformand i Syddanmark Stephanie Lose (V):

”Værtsskabet er en kæmpe cadeau til den mangeårige indsats, som Sønderborg og en lang række virksomheder og samarbejdspartnere i det syddanske har gjort for at fremme løsninger inden for energieffektivitet i Danmark og globalt. Værtsskabet er ikke bare en fantastisk mulighed for at hente global inspiration til Danmark. Det er en platform for, at vi sammen kan showcase nogle af de mange offentlig-private partnerskaber, som er skabt i Sønderborg, Region Syddanmark og resten af landet. Til gavn for det globale klima, der nu – mere end nogensinde før – har brug for konkrete løsninger og partnerskaber.”

Fakta

  • 8. og 9. juni 2022 er Sønderborg værtsby for Det Internationale Energiagenturs (IEA) årlige, internationale konference om energieffektivisering.
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er medarrangør af konferencen som afholdes i samarbejde med Danfoss, Dansk Industri og State of Green.
  • Formålet med konferencen er at samle beslutningstagere og industrien for at skabe en styrket indsats for energieffektivisering ved at lade industrien anvise de tilgængelige energieffektive teknologier.
  • Energieffektivisering har positive effekter for både klima, sundhed og på elregningen.
  • Sønderborg har med Project Zero en vision om at reducere sit eget aftryk i klimaregnskabet til 0 i 2029 gennem omstilling af energisystemet.

Kommentarer