Samfund

Søg støtte til arrangementer, der samler folk om lokal bygningskultur

Marked i Christiansfeld. Foto: Steffen Stamp

By og Land Danmark lancerer nu SAMLINGSKRAFT – sammen om steder vi holder af. Målet med puljen er at give økonomisk støtte til lokale kræfter, der vil sætte fokus på bygningskultur og bæredygtighed i deres nærområde. Foreningen Realdania støtter projektet.

Der er særlige steder og bygninger overalt i landet, og Samlingskraft ønsker at bidrage til, at flere lærer de særlige steder at kende og sætter pris på dem som en del af deres lokalmiljø og hverdag. Samlingskraft støtter nemlig engagerede mennesker, som brænder for at formidle historier om bygnings- og landskabskulturen i deres nabolag.

Søg økonomisk støtte til et lokalt arrangement

Frem til den 15. marts kan alle med en god idé til et arrangement, der formidler de særlige steder i deres nabolag, søge støtte. Der kan søges mindre og større støttebeløb – dog maksimum op til 25.000 kroner pr. arrangement. Arrangementerne skal sætte fokus på den lokale bygnings- og landskabskultur, fremme forståelsen for bæredygtige løsninger og skabe nye lokale fællesskaber.

Liv i bygningsarven og stærke fællesskaber

– Det bliver superspændende at opleve, hvordan frivillige ser og bruger den kulturarv, der er lige uden for deres hoveddør, siger Iben Bækkelund Jagd, formand for By og Land Danmark.

– Det er vigtigt at understrege, at alle frivillige grupper kan søge om midler fra Samlingskraft. Det vigtigste er en god idé, lysten til at lave et arrangement for andre mennesker og den lokale sammenhængskræft. Arrangementerne skal nemlig laves i samarbejde mellem mindst to frivillige foreninger eller lokale grupper.”

Samlingskraft er støttet af den filantropiske forening Realdania:

– Vi håber, at Samlingskraft kan give flere mennesker en forståelse for de historier, vi sammen bygger videre på. Vi ved, at bygningskultur betyder noget for mennesker lokalt. Vi vil derfor gerne være med til at puste liv i steder og historier, som kan bidrage til livskvalitet og fællesskab, siger Vera Noldus, projektchef i Realdania.

Data fra forskellige analyser fra de senere år viser, at det er mere bæredygtigt og gavnligt for klimaet at genanvende materialer eller transformere eksisterende byggeri fremfor at producere nyt. Derfor støtter Samlingskraft arrangementer, der fremmer forståelsen for og bevidstheden om, hvordan eksisterende bygnings- og landskabsrum er en del af en bæredygtig fremtid.

Lokalt engagement vækker stor interesse

Tre steder i landet har man allerede gennemført de første arrangementer med støtte fra Samlingskraft. Bevaringsforeningen for Varde har f.eks. fået støtte til en filmfremvisning med fokus på lokal bygningsarv.

Henning Jensen fra Varde bygningskulturforening siger: “På mindre end 14 dage blev alle 140 pladser i Varde Bios store sal booket, og 50 personer var på venteliste. Det viser, at der er en stor interesse for bygningsbevaring, formidling og fællesskab. Og ikke kun blandt vore medlemmer. For mange af de tilmeldte er ikke medlemmer”, siger Henning Jensen fra Bevaringsforeningen for Varde.

Fristen for ansøgninger til Samlingskraft er i første omgang 15. marts. Puljen kan søges i tre år med to ansøgningsfrister hvert år.

Læs her, hvordan du søger på samlingskraft.dk

Samlingskraft støtter arrangementer, der:

  • inspirerer lokalområdet gennem inkluderende aktiviteter, der lægger op til fællesskab, bevaring og udvikling af bygningskulturen som en vigtig del af den grønne omstilling.
  • skaber nye fællesskaber omkring den lokale bygnings- eller landskabskultur og styrker alliancer mellem allerede eksisterende fællesskaber og nye målgrupper.
  • fremmer forståelsen for bevaring af bygninger som en bæredygtig faktor, der indgår i den grønne omstilling, det vil sige bygnings- og landskabskulturen som redskab fremfor et mål.

Læs mere om projekter her.

Realdanias Kulturarvsundersøgelse

Realdanias Kulturarvsundersøgelse fra 2020 viste, at hele 60 procent af et repræsentativt udsnit af befolkningen er interesserede i at få et større kendskab til kulturarven i deres lokalområde. Til gengæld er kun 6 procent medlem af en kulturarvsforening. Der er altså en betydelig interesse for lokal kulturarv og bygningskultur, men kun en meget lille berøring med de mange foreningsaktiviteter, hvor frivillige ildsjæle arbejder med bygnings- og landskabskultur.

Realdanias Kulturarvsundersøgelse kan findes her.

Kommentarer