Debat og politik

Pas på børn, ældre og ansatte i genåbningen

Det er nødvendigt med en plan for, hvordan ældreplejen og børneområdet skal fungere med mange sygemeldte, når samfundet genåbnes, mens smittetallene i daginstitutioner, bosteder og ældreplejen er høje, mener FOA.

Smittetallene blandt de ansatte på landets plejecentre og daginstitutioner er højt. En komplet genåbning af landet risikerer at lægge yderligere pres på i forvejen pressede velfærdsområder, frygter FOA.

”Vi må ikke glemme de mennesker, vi i første omgang blev enige om at passe på; de ældre, syge og svage, når restriktionerne forsvinder. På plejecentre, dagtilbud, på botilbud og i hjemmeplejen er der stadig mange smittede. Lige nu betyder det, at en stor del af de ansatte ikke er på arbejde. Det er svært at se, at det ikke går udover både kvaliteten af plejen og arbejdsmiljøet for de ansatte,” siger formand for social- og sundhedssektoren i FOA Torben Hollmann.

I den seneste uge er fem procent af medarbejderne på plejehjem mv. testet positive, mens omkring ni procent af medarbejderne i daginstitutionerne er testet positiv.

En undersøgelse blandt FOAs medlemmer på ældreområdet viser, at 36 procent svarer, at de slet ikke er blevet selvtestet på en eneste af deres sidste 5 arbejdsdage, mens 19 procent er blevet selvtestet på samtlige af deres seneste 5 arbejdsdage. 39 procent er testet på 1-4 arbejdsdage. 6 procent svarer, at der ikke har været selvtest til rådighed på deres seneste 5 arbejdsdage.

”Vi må for alt i verden ikke lempe på teststrategien. Lige nu er det eneste værn mod smitten i ældreplejen. Det er vigtigt, at medarbejderne har adgang til test, så smittetilfælde kan opdages hurtigt og begrænses for at undgå, at mennesker i risikogrupper smittes og begrænse antallet af medarbejdere, der er sendt hjem,” siger Torben Hollmann.

Også dagtilbudsområdet er lige nu hårdt ramt af sygdom blandt medarbejderne.

”Jeg frygter, at genåbningen betyder endnu flere syge kolleger og lukkede institutioner. Det rammer de børn, som oplever færre pædagogisk personale, de tilbageværende medarbejdere og forældrene. Vi har brug for klare retningslinjer, som afspejler den virkelighed, som institutionerne står i, som beskytter børnene og de ansatte og bevarer kommunernes mulighed for at lukke institutioner ved højt sygefravær, ” siger formand for pædagogisk sektor i FOA Kim Henriksen.

FOA har presset på for at få særlige retningslinjer for dagplejen, som er indrettet på en helt anden måde end resten af dagtilbudsområdet, men som i dag skal følge samme retningslinjer.

”Vi ved, at det skaber utryghed hos dagplejerne, når børnene fra en coronasmittet kollega sendes ud til tre-fire andre kolleger i gæstedagpleje og danner en potentiel smittekæde. Vi har brug for særskilte retningslinjer for dagplejen,” siger han.

Kommentarer