Samfund

Stadig flere kommuner styrker undervisningen i klima

Ti kommuner har tilsluttet sig Den Grønne Rygrad, som hjælper dem til at styrke undervisningen i klima.

De seneste års massive arbejde med håndtering af coronakrisen har givet kommunerne sved på panden, men det har ikke fået dem til at afskrive fokus på klima og bæredygtighed. Tværtimod. Hele ti kommuner har nu indgået samarbejde med Den Grønne Rygrad, der sammen med kommunernes medarbejdere, lærere og elever vil skabe mere motiverende og praksisnær STEM-undervisning med fokus på bæredygtighed.

Da Jette Berthelsen, pædagogisk konsulent i Svendborg Kommune, tilbage i efteråret blev spurgt om, hvorfor Svendborg Kommune er med i Den Grønne Rygrad, lød svaret prompte: ”Vi er med, fordi det SKAL man!”

For Svendborg Kommune er det således en del af kommunens DNA, at børn og unge lærer om klima og bæredygtighed, så de opbygger handlekompetence og en større forståelse for, hvordan man arbejder med bæredygtighed i praksis.

Svendborg Kommunes beslutning afspejler et stærkt momentum i kommunerne for at arbejde mere strategisk og målrettet med den grønne dannelse i folkeskolen. Senest har Langeland Kommune underskrevet samarbejdsaftale med Den Grønne Rygrad, og det får antallet op på 10 samarbejdskommuner – og der er flere på vej.

Om samarbejdet mellem Den Grønne Rygrad og Langeland Kommune siger pædagogisk udviklingskonsulent, Søren Laustrup:

“Vi håber med samarbejdet, at alle mulighederne for inspirerende naturfagsundervisning med inddragelse af eksterne samarbejdspartnere på Langeland toner tydeligere frem, og at vi får lavet en større systematik for området, så det bliver nemmere at tilgå for underviserne – til glæde for alle øens børn og unge.”

Arbejdet er i gang i kommunerne

Den Grønne Rygrad udarbejder sammen med kommunerne individuelle handleplaner, der skal forankre kommunens grønne undervisningstilbud. Kommunerne er allerede i gang med at implementere konkrete tiltag, der skal styrke den grønne dannelse og kompetencerne ift. STEM og bæredygtighed i grundskolen. Det sker bl.a. med udgangspunkt i en grundig kortlægning af kommunens grønne undervisningsaktiviteter og politiske planer, opkvalificering af lærere, inddragelse af grønne elevråd, styrkelse af skole-virksomhedssamarbejder m.m.

I Skanderborg udmønter samarbejdet sig i et opkvalificeringsforløb for undervisere indenfor klima og bæredygtighed, hvor lærerne gennem forløbet tester og udvikler egne undervisningsforløb. I Vejle er Den Grønne Rygrad med til at styrke skole-virksomhedssamarbejdet, bl.a. gennem workshops, der skal klæde virksomhederne bedre på til at skabe relevante møder med eleverne. I Furesø skal der sættes fokus på begrebet ’naturdannelse’ i udviklingen af en ny sciencestrategi, og i Svendborg skal eleverne prøve kræfter med ’klimapraktik’.

Flere kommuner har desuden et ønske om, at engagementet i Den Grønne Rygrad kan være med til at skabe synergi mellem kommunens naturfagsstrategier, klimaplaner og Åben Skole-tilbud.

I alle kommuner arbejdes der med at udbrede kendskabet til de mange gode undervisningstilbud og -materialer indenfor projektets seks grønne temaer; energi, fødevarer, klima, natur, ressourcer og sundhed. Der sker gennem Den Grønne Rygrads digitale værktøj, der giver både kommuner, lærere og elever overblik over kommunens grønne aktører og undervisningstilbud.

Børn og unge viser vejen

”Skolen skal være bedre til at klæde eleverne på til at være handlingsorienterede, robuste mennesker, som kan imødegå den krise de er født ind i.” Så klart siger Sylvester Spangenberg det. Han er formand for Furesøs Fælles Elevråd, som har været med til at sætte klima på dagsordenen i Furesø Kommune. Og Furesø er ikke den eneste kommune, der mærker et pres fra børn og unge om, at få klima og bæredygtighed på skoleskemaet.

”Vi har en masse børn og unge, der er meget optaget af den grønne dagsorden, og det skal vi på en eller anden måde gribe dem i og få indarbejdet i vores undervisning på skolerne. De unge er engagerede, og vi skal understøtte deres motivation og virkelyst”, udtaler Anne Katrine Blond, der er udviklingskonsulent i Ringsted.

Og det er lige præcis dét, Den Grønne Rygrad håber at kunne bidrage med.

“For os er det altafgørende, at kommuner og lærere oplever de værktøjer og indsatser vi tilbyder gennem Den Grønne Rygrad som ekstra muskelkraft til arbejdet med at styrke en praksisnær klima- og bæredygtighedsundervisning ude på skolerne. Målet er, at Sylvester og alle andre børn og unge oplever, at den klimaundervisning de får, giver dem håb for fremtiden og kompetencer til at kunne handle på klimaudfordringen – i dag og i fremtiden”, siger Synnøve Kjærland, programchef i CONCITO Klimaambassade som sammen med skolehaveforeningen Haver til Maver, er ansvarlig for Den Grønne Rygrad.

Kommentarer