Samfund

Ny rapport: Manglen på pædagoger går ud over de mest sårbare børn

Børn i udsatte positioner får ikke den hjælp, de har brug for i vuggestuen og børnehaven. Der er brug for at styrke pædagoguddannelsen og øge andelen af pædagoger i landets daginstitutioner, viser ny rapport.

Antallet af børn med diagnoser og komplekse udfordringer stiger i landets daginstitutioner. Og der mangler pædagoger med den nødvendige uddannelse og faglighed til at hjælpe dem. 

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Her fremgår det blandt andet, at alle dagtilbudschefer oplever børn i udsatte positioner, der ikke får den nødvendige hjælp, simpelthen fordi der er for få pædagoger og for dårlige rammer i daginstitutionerne.

”Rapporten dokumenterer jo desværre, at manglen på pædagoger og dårlige rammer for det pædagogiske arbejde går ud over børnene. Især dem, der har allermest brug for det,” siger formanden for BUPL, Elisa Rimpler, i en kommentar til undersøgelsen.

Rapporten fremhæver direkte rekrutteringsvanskeligheder, både når det gælder pædagoger og pædagogiske ledere, som en vigtig del af årsagen til den manglende støtte. Men dårlige normeringer og vilkår for det pædagogiske arbejde, er også en stor del af forklaringen ifølge EVA.

Sidst men ikke mindst peger rapporten på, at der er brug for at styrke pædagoguddannelsen, så de specialpædagogiske kompetencer bliver en større del af den pædagogiske grundfaglighed.

”Det her viser jo med al tydelighed, at det er bydende nødvendigt, at både regeringen og kommunerne nu tager rekrutteringskrisen alvorlig og investerer i en bedre pædagoguddannelse, efteruddannelse og højere pædagogandel,” fastslår Elisa Rimpler.

Kurven skal knækkes

Ifølge BUPL-formanden ligger konklusionerne fra EVA-rapporten helt i tråd med forskningen, der netop viser, at et højt uddannelsesniveau og gode normeringer er helt afgørende for kvaliteten i daginstitutionerne. Ikke mindst når det gælder indsatsen over for børn i udsatte positioner.

”Hvis vi skal knække kurven med stigende mistrivsel og at flere og flere børn og unge diagnosticeres, skal der sættes ind allerede i børnenes første år i vuggestuen og børnehaven. Det kræver pædagoger og stærke pædagogiske miljøer med høj faglighed. Det er svært at skabe, når det kun er hver anden medarbejder, der har en pædagoguddannelse, som det er tilfældet i dag,” siger Elisa Rimpler.

Pædagoguddannelse er underfinansieret

Pædagoguddannelsen har i mange år været den mest underfinansierede af alle videregående uddannelser. Lige inden nytår konkluderede en evaluering, at der er behov for at styrke uddannelsen på en række centrale områder, hvor kvaliteten halter. Men i modsætning til læreruddannelsen er der endnu ikke blevet sat så meget som en krone ekstra af til at løfte pædagoguddannelsen.

”Det kræver et løft på mindst 350 millioner kroner at bringe pædagoguddannelsen op på det niveau, der er brug for. Og det haster, hvis vi skal sikre dygtige pædagoger nok til fremtiden,” siger Elisa Rimpler.

”Regeringen og støttepartierne har en ambition om, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Det kræver flere dygtige pædagoger. Alligevel ser vi, at pædagogandelen falder, og at pædagoguddannelsen igen og igen bliver forbigået. Det er at svigte ambitionen og børnene.”

Kommentarer